VIP

פגישת אבחון תפקודי ההתפתחות וויסות החושי של ילדכם.

נבין את התפקוד בראיה אינטגרטיבית, נתאם ציפיות ונבנה תכנית עבודה מפורטת פרטנית המורכבת מסדרת טיפולים בקליניקה ותכנית עבודה ביתית

מוצר דיגיטלי לתרגול ביתי

מוצר משלים למפגש פרטני בקליניקה
או
מוצר המשך לעבודה ביתית על ידי ההורים

טיפול מוטורי התפתחותי חושי או סדרת טיפולים

טיפול הנותן מענה לחיזוק ושיפור שלבי ההתפתחות המוטוריים ומענה לאתגרי הויסות החושי של התינוק כגון:
* עיכוב התפתחותי - חולשה שרירית, גמישות במפרקים, קושי בשכיבה על הבטן, עיכוב ברכישת אבני הדרך ועוד
* ויסות חושי - רגישות למגע, קושי עם רעשים ומקומות הומים, בררנות באוכל ועוד
* אי שקט פנימי ומוטורי
* סרבנות מוצצים/בקבוקים
* קשיים בהנקה איכותית

מפגש אישי ובחינת המצב ההתפתחותי של התינוק בגישה האינטגרטיבית

פגישת אבחון תפקודי ההתפתחות של התינוק. נבין את התפקוד בראיה אינטגרטיבית הכוללת היבטים של: ויסות חושי ורגשי, מוטוריקה ויציבה, שינה, תזונה ובריאות.
נתאם ציפיות ונבנה תכנית עבודה מובנת ומותאמת לתינוק