certified-stamp-red-grunge-original-icon-illustration-161667585.jpeg

קשב וריכוז

היכולת לשבת לאורך זמן בפעילות ולהתרכז היא עניין של תרגול ואימון של הגוף והמוח. אז למה לא לתרגל דרך משחקים בכיף? 

כל מוצר מגיע עם דף הסבר ואופן השימוש + סרטון הדגמה בחינם